ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
โรคสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้นคือ
โรคสมาธิสั้นคือ กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก (ก่อนอายุ 7 ขวบ) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสังคมกับผู้อื่นของเด็ก กลุ่มอาการนี้ได้แก่ ขาดสมาธิ (attention deficit), การขาดความสามารถในการควบคุมตัวเอง (impulsivity), อาการซน (hyperactivity)

กิจกรรมบำบัด เป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถกระตุ้นอาการสมาธิสั้นให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดีไม่แพ้กัน แถมยังได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการกระตุ้นสมองโดยการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ได้ผลจริงนั้น ต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ คือ ความสม่ำเสมอ การปรับระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ปริมาณ ความถี่ ระยะเวลาในการทำกิจกรรม การกระตุ้นด้วยคำชมหรือรางวัล และกิจกรรมเหล่านั้นต้องช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองไปพร้อมๆกับ ความสมดุลของร่างกายเราได้อีกด้วย

-เสริมทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ช่วยเพิ่มความมั่นคง ของแกนกลางลำตัว ความสามารถในการทรงตัว การรับรู้และความมั่นคงของร่างกาย การประสานสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะต่างๆ การเคลื่อนไหวของอวัยวะ การคาดคะเนระยะ และการวางแผนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
-เสริมทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ช่วยในเรื่องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อมือ พัฒนาการเขียนและลายมือ
-เสริมทักษะการมอง พัฒนาการมองเห็น รายละเอียดของภาพรวม และทำให้สามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งที่เหมือน หรือคล้ายกันได้ (Visual Perception), การเปลี่ยนจุดโฟกัสทางการมองและรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Visual Tracking) ทักษะนี้จำเป็นอย่างมากในการอ่านหนังสือ การจุดเลคเชอร์ในห้องเรียน หรือการคัดลอกงาน รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อของดวงตา เพราะหากกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรง ก็จะทำให้การมองเห็นไวขึ้น อ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของดวงตาได้ดีขึ้น
-เสริมทักษะการฟัง ทักษะด้านการฟังเสียง ประเภทของคำ และรูปประโยคที่ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานควบคู่กับการมอง การคิดวิเคราะห์ การเรียงลำดับเหตุการณ์ และการประมวลผล นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาในด้านความจำระยะสั้นและยาว และมีสมาธิมากขึ้น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10